Sähköinen ilmoitustaulu

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

Oulaisten kaupunginvaltuusto on 14.6.2017 § 61 hyväksynyt 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan Kivikankaantie itäpuolisia kortteleita ja niihin liittyviä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen. Päätös on lainvoimainen.

Oulaisissa 20.7.2017
KAUPUNGINHALLITUS

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi