Ajankohtaiset tiedotteet

ASEMAKAAVOITUS

ILMOITUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oulaisten kaupunki on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta koskien 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan itäpuolisia kortteleita sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutosalue rajoittuu Kivikankaantiehen, Kivitiehen ja Kalliokuruntiehen.

Edellä mainittua asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja saatavana 20.3.–3.4.2017 välisenä aikana teknisessä keskuksessa, os. Revonkatu 1. Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisina tekniselle lautakunnalle edellä mainittuna nähtävilläoloaikana, os Revonkatu 1, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteella kaupunki@oulainen.fi

Edellä mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös Oulaisten kaupungin internetsivuilla osoitteessa (tästä linkistä).

TEKNINEN LAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi