Sähköinen ilmoitustaulu

ASEMAKAAVOITUS

Valmisteluvaiheen kuuleminen asemakaavan muutosluonnoksesta

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti asetetaan 1. (Oulas) kaupunginosan 1 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutosluonnos 15.2.–28.2.2018 väliseksi ajaksi nähtäville tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1. Kysymyksessä on entisen linja-autoaseman ja hotellin tontti.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä myös Oulaisten kaupungin internet-sivuilla (tästä linkistä)

Osallisilla ja kaupunkilaisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kyseinen asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen ko. luonnoksesta. Mielipiteitä voi esittää joko suullisesti nähtävänäoloaikana teknisen keskuksen henkilökunnalle, sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi tai kirjallisesti 28.2.2018 mennessä tekniselle lautakunnalle, osoite Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta, Revonkatu 1, 86300 Oulainen.


TEKNINEN LAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi