Sähköinen ilmoitustaulu

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOKSESTA ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti asetetaan 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan Kalliokuruntien ja Kivikankaantien osaa koskeva katusuunnitelmaehdotus julkisesti nähtäville 5.10.– 18.10.2017 väliseksi ajaksi nähtäville tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1.

Katusuunnitelmaehdotus koskee nopeusrajoituksen alentamista kantatie 86:n ja Sievin Jalkineen hallin välisellä katualueen osalla. Katusuunnitelma on nähtävillä myös Oulaisten kaupungin internet-sivuilla (tästä linkistä).pdf, 1799 kb

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Revonkatu 1, 86300 Oulainen.

28.9.2017
TEKNINEN LAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi