Ajankohtaiset tiedotteet

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 – 20.00.

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

Äänestysalue - Äänestyspaikka, osoite

1. Keskusta - Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54
2. Jauhinkangas - Jauhinkankaan koulu, Amiraalintie 40
3. Petäjäskoski - Petäjäskosken koulu, Petäjäskoskentie 133
4. Rautioranta - Piipsjärven koulu, Vanhatie 2
5. Honkaranta-Lehtopää - Lehtopään koulu, Pärekuja 7
6. Matkaniva-Mäyrä - Matkanivan koulu, Haapavedentie 800
7. Kasarminmäki - Oulaisten ammattiopisto/Ravitsemis-ja puhdistuspalveluyksikkö, Oulaistenkatu 7

Äänestysalue mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 16.3.2017 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti saapuu äänioikeutetulle ikkunallisessa kirjekuoressa.

Yleinen ennakkoäänestys

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2017 kuntavaaleissa on Oulaisten lukio, Oulaistenkatu 54.

Ennakkoäänestys toimitetaan Oulaisten lukiolla seuraavina aikoina:

29.-31.03.2017 klo 10.00 – 17.00
01.-02.04.2017 klo 12.00 – 16.00
03.-04.04.2017 klo 10.00 – 19.00

Laitoksissa
toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle seuraaviin puhelinnumeroihin: 044 4793201, 044 4793204, 044 4793209 tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86301 Oulainen, sähköpostiin maarit.grekula@oulainen.fi tai faxiin 08-473915. Lomaketta on saatavissa kaupunginvirastosta.

Äänestäjän on tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea maksuttoman, väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hankkiessa pitää olla kaksi passikuvaa.

Oulaisissa 7.2.2017
OULAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi