Alakoulut


Oulaisissa toimii viisi alaluokkien peruskoulua (Jauhinkankaan koulu, Juho Oksan koulu, Jokiraitin koulu; Lehtopään yksikkö ja Matkanivan yksikkö, Petäjäskosken koulu ja Piipsjärven koulu).

Juho Oksan koululla on kolme esiopetusryhmää ja Petäjäskosken ja Jokiraitin kouluilla on yksi esiopetusryhmä.

Painotusalueena koko koululaitoksessa on musiikki. Tehostettu musiikinopetus alkaa 3. luokalta ja jatkuu lukioon saakka. Lisätyn tuntiopetuksen tukena käytetään kerhoresursseja ja tehdään yhteistyötä alueen musiikkiopiston kanssa. Kouluikäisistä koottu nuorisokuoro konsertoi säännöllisesti koti- ja ulkomailla ja vuosittain valmistuu useampia näyttämöproduktioita. Kouluurheilussa on myös saavutettu hyviä tuloksia.

Kaikilla kouluilla on ajanmukaiset atk-laitteistot ja keskeisenä kehittämiskohteena on myös atk:n opetus ja sen hyväksikäyttö opetuksessa.

Koulujen kerhotoiminta on aktiivista. Tarjonta vaihtelee vuosittain resurssien mukaan ja sen muotoina on ollut mm. liikunta, englanti, musiikki, kotitalous, tekstiilityö, käsityö ja askartelu, tukioppilastoiminta, tietotekniikka ja kalastus + riistanhoito.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi