Kaavoitus


Oulaisten kaupungin kaavoituksella on tavoitteena luoda hyvä ja toimiva elinympäristö, luonnonvarat ja ympäristö huomioon ottaen, edistäen viihtyisän ja monimuotoisen asuin- ja elinympäristön rakentumista.
Kaavoitus huolehtii kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan ja kaupunkiympäristön kehittämisestä.Kaupungin kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Tekninen palvelukeskus valmistelee asemakaavat, yleiskaavat ja näiden muutokset.

Kaavoitusyksikön työhön kuuluu lisäksi lausuntojen antaminen suunnittelutarvealueratkaisuja, poikkeamispäätöksiä ja maisematyölupia varten sekä rakennusvalvontaan liittyvä katselmustoiminta. Kaavoitusyksikkö hoitaa lisäksi valmisteltavien ja vahvistettujen kaavojen sisältöä koskevan asiakaspalvelun, osallisten yhteydenotot kaavojen valmisteluvaiheessa sekä kuntalaisten tarvitsemat kaavalliset selvitykset.

Ajantasakaavat

Maakuntakaava

Oulaisten kaupunki kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, sekä 17.2.2005 vahvistetun Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan alueeseen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava

Yleiskaavat

Keskustan osayleiskaavapdf, 4485 kb

Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaavapdf, 1085 kb

Piipsjärven Lehtopään osayleiskaavapdf, 1818 kb, Kaavamerkinnätpdf, 966 kb

Pyhäjoen rantaosayleiskaavapdf, 2980 kb

Pyhäjoen rantaosayleiskaavan kaavaselostuspdf, 4576 kb

Asemakaavat

Kaavayhdistelmä

Piipsjärven puutarhakylän ranta-asemakaava

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2016-2017pdf, 5450 kb

Vireillä olevat kaavoitushankkeet


Yhteystiedot:
Tekninen johtaja
Markku Ketonen
p. 044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja
Kaija Mikkola
p. 044 4793264

Mittauspäällikkö
p. 044 4793262

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi