Vireillä olevat kaavoitushankkeet

ILMOITUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oulaisten kaupunki on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta koskien 1. (Oulas) kaupunginosan korttelin 1 tonttia nro 5. Kaavamuutosalue sijaitsee ydinkeskustassa rajoittuen idässä Rautatienkatuun ja etelässä Penttilänkatuun. Kysymyksessä on entisen linja-autoaseman ja Sun-hotellin tontti.

Edellä mainittua asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja saatavana 2.1. – 15.1.2018 välisenä aikana teknisessä keskuksessa, os. Revonkatu 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 465 kb

_______________________________________________________

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Kiinteistörekisterinhoitaja Mittauspäällikkö
Markku Ketonen Kaija Mikkola
p. 044 4793250 p. 044 4793264 p. 044 4793262

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi