Vireillä olevat kaavoitushankkeet

15. Kivisenkangas kaupunginosan Kivikankaantien itäpuolisia kortteleita ja niihin liittyviä katu ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos


Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oulaisten kaupunki on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta koskien 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan itäpuolisia kortteleita sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutosalue rajoittuu Kivikankaantiehen, Kivitiehen ja Kalliokuruntiehen. Edellä mainittua asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja saatavana 20.3 – 3.4.2017 välisenä aikana teknisessä keskuksessa, os. Revonkatu 1. Mahdolliset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet on toimitettava kirjallisina tekniselle lautakunnalle edellä mainittuna nähtävilläoloaikana, os Revonkatu 1, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteella kaupunki@oulainen.fi

Edellä mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös alla olevasta linkistä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti asetetaan 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan Kivikankaantien itäpuolisia kortteleita sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville 5.5.–4.6.2017 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1.

Mahdolliset muistutukset muutosehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Revonkatu 1, 86300 Oulainen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 346 kb

Kaavaehdotuspdf, 1763 kb

Kaavaselostuspdf, 4993 kb

Ajantasakaavapdf, 1700 kb

Asemakaavan seurantalomakepdf, 40 kb

_______________________________________________________

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Kiinteistörekisterinhoitaja Mittauspäällikkö
Markku Ketonen Kaija Mikkola
p. 044 4793250 p. 044 4793264 p. 044 4793262

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi