Kehitysvammapalvelut


Kehitysvammaisten palveluja voi saada henkilö jolla vammansa tai muun syyn johdosta on oikeus erityishuoltona toteutettaviin palveluihin, jos hän ei muiden ns. normaalipalvelujen tai muiden lakien kautta saa riittävästi tukea.

Palvelujen tavoite on edistää henkilön ja hänen läheistensä arkea tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnan tasa-arvoista jäsenyyttä ja turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito eri-ikäisenä ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kehitysvammaisten erityishuollon palveluja toteutetaan laadittujen yksilöllisten palvelusuunnitelmien ja erityishuolto-ohjelmien mukaisesti.

Kehitysvammaisten erityispalveluja ovat:
- palvelusuunnittelu ja avohuollon ohjaus
- päivä- ja työtoiminta
- asumispalvelut
- tilapäinen hoito
- tutkimukset ja laitoshoito
- muut yksilölliset tukitoimet
- virkistys- ja leiritoiminta
- avotyö

Tarvittavat päätökset palveluista tehdään perusturvassa. Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä avohuollon työntekijöihin.

Yhteystiedot:
kehitysvammahuollon johtaja vs.
Elina Vainionpää, p. 044 4793288

palvelusihteeri
Eeva Hyytiäinen, p. 044 4793248

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi