Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto


Suomalaisen neuvolatoiminnan isänä pidetään Arvo Ylppöä, jonka aloitteesta ensimmäiset neuvolat perustettiin 1920-luvulla.

Kansanterveyslain mukaan kunnan on järjestettävä perusterveydenhuoltona terveysneuvontaa, johon kuuluvat äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnitteluneuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Lisäksi toimintaan kuuluu erilaisten seulontojen järjestäminen kuten naisten kohdunkaulansyövän seulonnat, mammografiat sekä työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset. Neuvolatoimintaan kuuluu myös koko väestöön kohdistuva rokotustoiminta.

Neuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit keskittyvät raskaana olevan naisen ja tämän puolison terveydentilan seurantaan raskauden aikana, syntyvän ja alle kouluikäisen lapsen ja tämän perheen terveyden ja kehityksen seurantaan sekä lapsen perheen hyvinvointiin, vanhempien lastenhoidolliseen opastukseen, lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Vanhemmuus ja vanhempien voimavarat ovat keskeisiä perheiden ja lasten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin seuranta ja tukeminen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta tavoitetaan kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto toimii läheisessä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat lakisääteisiä ja maksuttomia oman kunnan raskaana oleville naisille ja lapsivuoteisille äideille, isille, alle kouluikäisille, kouluikäisille ja opiskelijoille.

Neuvolatyö sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, joka toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuten, puheterapeutin, psykologin, perheneuvolan, erikoissairaanhoidon jne.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi