Opiskeluterveydenhuolto


Opiskeluterveydenhuoltoa järjestetään Oulaisten lukiossa, Oulaisten ammattiopiston (JEDU) eri yksiköissä sekä Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikössä.

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä, vastata heidän sairauksien hoidon järjestämisestä ja valvoa heidän opiskeluympäristönsä terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on vahvistaa opiskelijan omia voimavaroja, ehkäistä syrjäytymistä, tukea aikuistumisessa ja elämän hallinnan vahvistumisessa sekä nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana.

Opiskeluterveydenhuollossa toimii terveydenhoitajien lisäksi lääkäri, joka on tavoitettavissa terveydenhoitajan kautta joko Juho Oksan koululla (lukiolaiset) tai Oulaisten terveyskeskuksessa. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset toisen asteen opiskelijoille, jotka järjestetään 1. opiskeluvuoden aikana sekä lääkärin tarkastus 1. tai 2. opiskeluvuoden aikana. Korkeakouluopiskelijoille tehdään terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve. Opiskeluterveydenhuollon kautta voidaan myös järjestää muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita, kuten esimerkiksi mielenterveyshoitoa ja suun terveydenhoitoa.

Opiskeluterveydenhuollossa huolehditaan myös mm. rokotuksista ja kokonaisvaltaisesta opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Olennainen osa opiskeluterveydenhuoltoa on myös yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskelijahuolto, jota toteutetaan yhdessä oppilaitosten kanssa.


Henkilökunta:

- terveydenhoitaja Helena Hillukkala, p. 044 4793448 (Liiketalouden yksikkö, Sosiaali- ja Terveysalan yksikkö ja Oulun ammattikorkeakoulu Oulaisten kampus)

- terveydenhoitaja Saila Savallampi, p. 044 4793450 (Ravitsemis- ja Puhdistuspalvelu yksikkö)

- v.s. terveydenhoitaja Marjo Kangaskorte, p. 044 4793446 (Lukio)

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi