Omaishoidon tuki


Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tukea maksetaan kotona hoidettavasta vanhuksesta, vammaisesta tai sairaasta, joka muuten olisi selvästi laitoshoidon tarpeessa tai laitoksessa oleva vanhus voitaisiin kotihoidon tuen turvin hoitaa kotona, esim. vuodepotilas tai jatkuvaa valvontaa vaativa vanhus.

Omaishoidon maksuluokkia on kaksi, joista perusmaksuluokka on 393 € ja erityismaksuluokka on 786 €.

Omaishoidontukiasioita hoitaa Raija Jauhiainen, p. 044 4793540, raija.jauhiainen@oulainen.fi

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi