Varhaiskasvatus


Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa, yksityisessä Emilio Kids Oy:n Elmiinan ja Tuutikin Tuvan päiväkodeissa sekä kunnallisessa että yksityisessä perhepäivähoidossa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallista varhaiskasvatusta, johon osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta on laadittu Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuspaikoissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.Varhaiskasvatustoimiston käynti- ja postiosoite on Lautatarhankatu 7 B 2 krs.
Varhaiskasvastustoimisto on avoinna arkipäivisin ma-pe 9.00-15.00.

Yhteystiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää
p. 044 4793287, anne.jarvenpaa@oulainen.fi

Varhaiskasvatusohjaaja Reetta Lievonen
p. 044 4793286, reetta.lievonen@oulainen.fi

Palvelusihteeri Maritta Salonpää
p. 044 4793299, maritta.salonpaa@oulainen.fi

Erityislastentarhanopettaja Kaisa-Elina Korhonen
p. 044 4793617 (keskiviikkoisin klo 8 -10), kaisa-elina.korhonen@oulainen.fi

Varhaiskasvatustoimiston sähköpostiosoite on varhaiskasvatus@oulainen.fi

Oulaisten varhaiskasvatussuunnitema 2017pdf, 1342 kb

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Lain muutoksen myötä tulorajoja nostetaan, maksuprosentteja yhtenäistetään sekä sisarusalennusta kasvatetaan.

Muutoksen myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan jokaisen perheen osalta ja vanhempien tulee toimittaa perheen tulotiedot liitteineen joulukuulta 2017.

Tulotiedot voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen varhaiskasvatus@oulainen.fi tai paperisena varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Lautatarhankatu 7 B.

Onnellista uutta vuotta 2018!

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi