Varhaiskasvatus


Oulaisten varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamassa kokonaisuudessa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa, yksityisessä Emilio Kids Oy:n Elmiinan ja Tuutikin Tuvan päiväkodeissa sekä kunnallisessa että yksityisessä perhepäivähoidossa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta, johon osallistumisesta vanhemmat päättävät. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta, johon osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan kevään 2017 aikana Oulaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatuspaikoissa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kiireellisissä tapauksissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.Varhaiskasvatustoimiston käynti- ja postiosoite on Lautatarhankatu 7 B 2 krs.
Varhaiskasvastustoimisto on avoinna arkipäivisin ma-pe 9.00-15.00.

Yhteystiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää
p. 044 4793287, anne.jarvenpaa@oulainen.fi

Vs. varhaiskasvatusohjaaja Arja Sikkilä
p. 044 4793286, arja.sikkila@oulainen.fi

Palvelusihteeri Maritta Salonpää
p. 044 4793299, maritta.salonpaa@oulainen.fi


Varhaiskasvatustoimiston sähköpostiosoite on varhaiskasvatus@oulainen.fi

Oulaisten varhaiskasvatussuunnitema 2017pdf, 1342 kb

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa:

26.6.-30.7.2017 Laukkalinnan päiväkoti päivystää. Heinäkuussa tarjotaan kunnallista varhaiskasvatusta vain sitä todella tarvitseville eli heinäkuussa työssäkäyville tai päätoimisesti opiskelevien huoltajien lapsille.


  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi