Esiopetuksen jälkeinen varhaiskasvatus


Esikoululaisille järjestetään varhaiskasvatusta Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa sekä Juho Oksan koululla, os. Kaarikatu 3, p. 044 4793586

Varhaiskasvatusta järjestetään koulupäivinä klo 6.30 - 10.00 ja 12.00-17.00 välisenä aikana ja asiakasmaksu peritään tuntiperusteisesti varattujen tuntien mukaan.


Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen aikaperusteisen asiakaslaskutuksen maksutaulukko:

Varhaiskasvatusaika

esiopetuksen lisäksi

.

Maksuprosentti

esiopetus+varhaiskasvatusmaksu

enintään 20 h/viikko 50 %
yli 20-35h/viikko 75 %
yli 35h/viikko 100 %

Jos esiopetusikäiselle lapselle varattu varhaiskasvatusaika ylittyy, kun esiopetusta ei järjestetä syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana, peritään kyseisenä kuukautena suurempi asiakasmaksu. Esiopetuksen päätyttyä keväällä, tekevät vanhemmat kesän ajaksi esiopetusikäiselle lapselle tarvittaessa ilmoituksen palveluntarpeen muutoksesta.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi