Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksetaan yksityisessä perhepäivähoidossa olevasta lapsesta. Kuntalisän edellytyksenä on, että Kela maksaa perheelle yksityisen hoidon tukea. Kela maksaa yksityisen hoidon tukea lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti, joka on joko yli 20 tuntia viikossa tai enintään 20 tuntia viikossa.

Yksityisen hoidon tuen aikperusteinen kuntalisä:

Varhaiskasvatusaika Yksityinen perhepäivähoito
Alle 3-vuotias...... Yli 3-vuotias
enintään 20h/viikko 111 €......................80 €
yli 20-35h/viikko 197 €....................142 €
yli 35h/viikko 259 € ...................187 €

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin yksityisen palveluntuottajan määrittämän hoitokuukauden hinnan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Hoitokuukauden hinnan määrittää yksityisen palvelun tuottaja. Kuntalisän suuruus määräytyy aikaperusteisesti.

Hoitovaihtoehdot:


Hoitovaihtoehdot yksityisenä varhaiskasvatuspalveluna
a) lapsi/lapset hoidetaan yksityisessä perhepäivähoidossa hoitajan kotona;
b) lapsi/lapset hoidetaan yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäivähoitokodissa;
c) perhe palkkaa hoitajan kotiin

Työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään
a) yksityisen hoitajan/hoitopaikan tulee olla perusturvalautakunnan hyväksymä
b) hoitaja on täysi-ikäinen (18 vuotta)
c) perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle tai;
d) vähintään vuoden työkokemusta lastenhoitotyöstä, josta esitettävä työtodistukset ja soveltuvuutta alalle
e) kun perhe palkkaa lasten kotiin hoitajan enintään toimikaudeksi, hoitajan koulutus- ja työkokemusvaatimuksesta voidaan poiketa, jos perhe työnantajana on hyväksynyt hoitajan
f) päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen.

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidontuottajan, joka korvausta vasten harjoittaa päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle toimielimelle (28.12.2012/909).


Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistolta tai nettisivuiltamme kohdasta Lomakkeet ja varhaiskasvatus.

Kelan tuet löytyvät Kelan kotisivuilta.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi