Oulainen, hyvinvointipalvelujen keskus


Alueelliset terveydenhuollon, sairaanhoidon ja kuntoutuksen yksiköt muodostavat kattavan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden, jota paikkakunnan terveydenhuoltoalan koulutus tukee.

Perusturvan hallinnosta vastaa perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta huolehtii kunnan asukkaille suunnatun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnalle velvollisuus huolehtia yleisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Palveluja ovat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshoito, perhehoito ja omaishoidontuki. Lisäksi kunnalla on velvollisuus huolehtia sosiaalihuoltolaissa mainituista muista sosiaalipalveluista, joista on säädetty erilliset lait.

Sosiaalipalvelujen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön ja perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.


Perusturvajohtaja Rainer Kolppanen, p. 044 4793280, rainer.kolppanen@oulainen.fi
Perusturvakeskus sijaitsee osoitteessa Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen
Toimisto on avoinna arkipäivisin ma-pe klo 9.00 -11.00 ja 12.00-14.00
Faksi 08 473323

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi