Perusturvan ajankohtaiset tiedotteet

PÄÄTÖS SOSIAALIPALVELUJEN MYÖNTÄMISESTÄ JA ODOTUSAJAT

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Laki on tullut voimaan 1.7.2013.

18 § PÄÄTÖS SOSIAALIPALVELUJEN MYÖNTÄMISESTÄ JA OIKEUS PALVELUIHIN

Kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.
Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.
Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon, mitä 13 ja 14 §:ssä säädetään. Sosiaalipalvelujen riittävyyden määrittelyn perustana on pidettävä 15 §:ssä tarkoitettua palveluntarpeiden selvittämistä sekä palvelusuunnitelmaa, jos se on tehty.

26 § ODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINEN

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT OULAISISSA 1.7-31.12.2017 VÄLISELLÄ AJALLA

Palveluntarpeen arviointi, kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana arkipäivänä ja ei kiireellisessä tapauksissa 1-7 arkipäivän aikana.

Kotihoito, 1-5 vrk sisällä palveluiden myöntämisestä.

Tukipalvelut , 1-7 vrk:n sisällä palveluiden myöntämisestä.

Omaishoidontuki, päätös omaishoidontuesta tehdään kuukauden sisällä hakemuksesta, jos kaikki tarvittavat todistukset ovat käytettävissä.

Tehostettu palveluasuminen, asiakas on päässyt kolmen kuukauden sisällä tehostettuun palveluasumiseen. Oulaisissa viisi asiakasta ei ole päässyt tehostettuun palveluasumiseen kolmen kuukauden sisällä. Avuntarve turvataan kotihoidon ja lomapaikkatoiminnan turvin.

OULAINEN 29.12.2017
Raija Jauhiainen, vanhustyön johtaja puh. 044 4793 540

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi