Potilasasiamiestoiminta terveyskeskuksessa


Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992):
Terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävät
1. neuvoo potilaita potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2. avustaa potilasta muistutuksen tekemisessä sekä neuvoo, miten potilasvahinkotapauksissa saatetaan vireille vahingonkorvausmenettely tai muussa laissa säädetyt seuraamukset potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvissä asioissa
3. tiedottaa potilaan oikeuksista
4. sekä toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Terveyskeskuksen potilasasiamiehen tehtävät hoitaa Taukokangas.

Yhteystiedot:
Merja Kalapudas-Takalo (varalla Marja Kauppinen)
p. 044 4794716, puhelinajat ti klo 8.00-11.00 ja ke klo 13.00-15.00
etunimi.sukunimi@taukokangas.fi

Postiosoite:
Taukokangas
PL 110
86301 OULAINEN

Käyntiosoite:
Reservikomppaniankatu 11

Linkit:
- esitepdf, 136 kb
- hoitotestamenttipdf, 19 kb
- muistutuslomakepdf, 57 kb

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi