Rakennusvalvonta ja luvat


Rakennusjärjestyksessä
pdf, 151 kb
määritellään rakentamisen yhteiset pelisäännöt Oulaisten kaupungissa.

Taksassapdf, 354 kbon tiedot rakennusvalvonnan perimistä maksuista.


Rakentamista ohjaa:

- maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
- maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)
- Suomen rakentamismääräyskokoelma


Rakentamistapaohjeet asuinalueille
zip, 20133 kb

Rakennusvalvonnasta myönnettävät luvat ja ilmoitukset:

Toimenpideilmoitus MRL 129 §pdf, 227 kb
- asemakaava-alueella yhden alle 7 m2 ja yhden alle 12 m2 tai kahden alle 12 m2 kokoisen kevytrakenteisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman rakennelman rakentaminen
- muualla, kuin asemakaava-alueella (ei vesistön rantavyöhykkeellä) asuntoon kuuluva pienehkö, alle 30 m2 talousrakennus, jossa ei ole tulisijaa
- sauna ja autosuoja tarvitsevat aina rakennusluvan


Rakennuslupa MRL 125 §pdf, 238 kb
- rakennuksen rakentaminen tai siihen verrattavissa
- laajentaminen
- korjaus- ja muutostyö, jolla vaikutusta rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen
- rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuva korjaus- ja muutostyö
- rakennuksen käyttötarkoituksen muutos


Toimenpidelupa MRL 126 §, 126 a §
pdf, 243 kb

- rakennelmat ja laitokset, esim. säiliö ja piippu
- maalämpösysteemin rakentaminen
- jätevesijärjestelmän rakentaminen
- ulkoasua muuttava toimenpide, joka ei ole rakennuslupa
- MRL 126 a §:ssä on eritelty toimenpideluvanvaraisia toimenpiteitä


Purkamislupa ja -ilmoitus MRL 127 §pdf, 235 kb

- rakennuksen purkaminen
- pienehköt talousrakennukset yleensä ilmoituksella
- kun tekee purkamisilmoituksen, rakennusvalvontaviranomaisella on 30 päivää aikaa päättää, tarvitseeko purkaminen luvan
- asuinrakennukset ja sitä suuremmat rakennukset vaativat yleensä aina purkamisluvan


Maisematyölupa MRL 128 §

- maisemaa muuttava:
* maanrakennustyö
* puiden kaataminen
- assemakaava-alueella
- yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään
- alueella, jossa on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi

- lupaa ei tarvitse:
* myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
* vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin
* jos toimenpide perustuu tiesuunnitelmaan tai ratasuunnitelmaan

Yleinen käytäntö on, että asiakas soittaa työpäällikkö Jari Mustoselle, p. 044 4793256 tai laittaa sähköpostia jari.mustonen@oulainen.fi . Mustonen käy arvioimassa työn laajuuden ja sen tarvitseeko toimenpide maisematyölupaa.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi