Viemäriliikelaitos


Viemäriliikelaitos on Oulaisten kaupungin liikelaitos ja huolehtii jätevesien ja sadevesien johtamisesta ja pumppaamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Liikelaitoksen johtokuntana toimii tekninen lautakunta. Liikelaitoksen johtajana toimii tekninen johtaja ja käyttöpäällikkönä kuntatekniikan päällikkö. Liikelaitoksella on yksi päätoiminen työntekijä puhdistamonhoitajana. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Sarvantien varressa lähellä Pyhäjokea.

Liikelaitoksen on Vesihuoltolain mukaisesti rahoitettava tuloillaan menonsa. Laskutetun jäteveden määrä laskee, vaikka vuosittain liitetään uusia kiinteistöjä verkostoon. Tämän vuoksi viemäriliikelaitoksen johtokunta otti käyttöön 1.7.2010 alkaen käyttöön jätevesitaksassa perusmaksun, jonka suuruudeksi johtokunta päätti 2 €/vesiosuuskunnan tariffiyksikkö/kk (sis. alv. 24 %). Jätevesitaksan suuruus on 1,57 €/m3 (sis. alv. 24 %). Liittymismaksun suuruus vaihtelee alueittain 1.600–4.600 €.

LIITTYMISSOPIMUKSET tehdään Teknisessä keskuksessa osoitteessa Revonkatu 1. Tulevan rakentajan kannattaa hyvissä ajoin ennen rakentamista selvittää mahdollisuutensa liittyä yleiseen viemäriverkkoon.

JÄTEVESILASKUTUKSEN hoitaa Oulaisten Vesiosuuskunta samalla laskulla puhtaan veden kanssa.

OULAISTEN KAUPUNGIN VIEMÄRILIIKELAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

Oulaisten kaupunki on laajentanut viemäriliikelaitoksen toiminta-aluetta Törmäperälle, Halmeperälle Halmetien eteläosaan ja Piipsjärven Koskelanperällä Piipsanjoen länsipuolelle. Nykyinen toiminta-alue kattaa em. lisäksi asemakaava-alueen, Ojakankaantien alueen ja Piipsjärven vuosina 2004 – 2005 rakennetun alueen.

Lisätietoja
Tekninen johtaja Markku Ketonen, p. 044 4793250

Liittymissopimukset ja ongelmatilanteet viemäriverkostossa:
Kuntatekniikan päällikkö Hannu Yppärilä, p. 044 4793254

Viemäriliikelaitoksen päivystysnumero, p. 050 5403644

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi