A-klinikka


Oulaisten päihdepalvelut
Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi tavoitteena on edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Yksi osa päihdehuollon toimintaa on ehkäisevä päihdetyö.

Päihdehuollon palveluita tarjotaan henkilöille, joilla on alkoholi-, huume-, lääke-, ja/tai peliriippuvuusongelmia. Lisäksi tarjotaan apua riippuvuusongelmaisten omaisille. Palveluihin kuuluu riippuvuusongelman arviointia, kuntoutusta, ohjausta ja hoitoa.
Palveluita annetaan henkilön ja hänen omaistensa avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Oulaisissa päihdehuollon palveluyksikkönä toimii Oulaisten A-klinikka.

Osoite: Reservikomppaniankatu 7-9, 86300 Oulainen


Asiakkaaksi hakeutuminen:
Oulaisten A-klinikka toimii ajanvarausperiaatteella. Työntekijät tavoittaa parhaiten puhelintunnilla. Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia.
Lääkärinlausunnoista ja ajokorttiseurannoista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aukioloajat:
ma-to klo 8-16
pe klo 8-14
puhelinajat ma-pe klo 8.00-8.30 ja 11.30-12.00


Henkilökunta:

sairaanhoitaja Maria Morko p. 044 4793 477
sairaanhoitaja Mira Vierimaa p. 044 4793 493

TOIMINTAPERIAATTEET

A-klinikan toiminta perustuu

- Vapaaehtoisuuteen
- Luottamuksellisuuteen
- Oman vastuun korostamiseen
- Tasa-arvoisuuteen
- Inhimillisyyteen

Toimintamuodot A-klinikalla

- terapiakeskustelut
- avokatkaisuhoito ilman ajanvarausta ma-pe klo 8–9 ja 11:30–12
- kotikäynnit tarvittaessa
- ryhmätoiminta
- päihdeseurannat
- akupunktiohoito
- korvaushoito

Terapiakeskustelut päihdeongelmissa

A-klinikalla terapiakeskustelut ovat pääsääntöisesti yksilökäyntejä. Terapiakeskusteluissa keskitytään henkilön motivointiin, tukemiseen ja arjen hallinnan kehittämiseen. Hyvin usein jo pelkkä keskustelu koetaan auttavaksi ja mieltä helpottavaksi.

Akupunktiohoito päihdeongelmissa

Akupunktio auttaa huume- ja alkoholiongelmista toipumisessa. Akupunktiolla voidaan vähentää päihdemielitekoja, helpottaa vieroitusoireita, lieventää jännittyneisyyttä ja rentouttaa. Akupunktiolla voidaan myös vaikuttaa uniongelmiin. Pidempiaikainen akupunktiohoito kirkastaa mieltä, lisää energiaa ja antaa hyvän olon tunnetta.

Reseptien uusiminen

Reseptien uusinta A-klinikalla edellyttää hoitosuhdetta. Reseptien uusiminen tapahtuu hoitavan lääkärin toimesta 8 arkipäivän sisällä. Reseptien uusimispyyntö kannattaa ilmoittaa hyvissä ajoin, ennen kuin lääkkeet ovat loppuneet. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi jättää myös Omakannan kautta osoitteessa http://www.kanta.fi

Ohjautuminen päihdekuntoutukseen A-klinikan kautta

A-klinikan kautta voi ohjautua päihdekuntoutukseen. Suosituksen saaminen päihdekuntoukseen A-klinikan kautta edellyttää asiakkuutta ja hoitoon sitoutumista. Käynneillä varmistetaan asianmukainen hoito- ja kuntoutusmotivaatio, sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa mietitään hänelle sopivin hoito-/ kuntoutusmuoto. Kannanotto maksusitoumukseen tehdään asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen ja toteutuneen hoidon pohjalta. Maksusitoumuksesta päättää johtava lääkäri


Hyödyllisiä linkkejä:

Oulainen.fi/etusivu
Paihdelinkki
Päihdeneuvonta - Päihdeneuvontaa numerosta 0800 90045. Ilmaiseksi, anonyymisti, vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä.
Käypähoitosuositukset: Alkoholiongelmaisen hoito ja Huumeongelmaisen hoito

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi