Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuki perustuu lakiin (Laki toimeentulotuesta 2§) ja on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään aina tapauskohtaisesti. Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus.

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelalle 1.1.2017

Kunnan vastuulle jää päätös ehkäisevästä toimeentulotuesta sekä osa täydentävästä toimeentulotuesta. Ennen niiden myöntämistä pitää Kelan tehdä perustoimeentulotuen päätös. Siirtyminen ei vaikuta toimeentulotuen myöntämisen perusteluihin.

Toimeentulotukea voi hakea verkossa (www.kela.fi/asiointi) tai hakemuslomakkeella (Kela, PL 90, 90056 KELA) 12.12.2016 alkaen. Lomakkeita saa Kelan toimistoista, sosiaalitoimistosta tai verkosta (www.kela.fi/lomakkeet).

Lähetä hakemuksen mukana kunnalta saamasi viimeisin toimeentulotukipäätös tai kopio siitä. Hakemuksessa kerrotaan, mitä muita liitteitä tarvitaan. Voit lähettää liitteet myös verkossa!

Uudistuksesta lisää Kelan sivuilla.

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi