Työllisyyden hoitaminen


Tukityöllistäminen

Oulaisten kaupunki palkkaa valtuuston vuosittain varaamien määrärahojen ja työvoimahallinnolta saatavan palkkatuen turvin pitkäaikaistyöttömiä kaupungin palvelukseen töihin. Viime vuosina näitä ns. työllistämistukisia on ollut n. 10 henkilön verran henkilöstöjaoston nimeämissä työtehtävissä kaupåungin eri työpisteissä töissä.

Lisätietoja kaupungin tukityöllistämisestä ja työllistämispaikoista saa Ylivieskan TE-toimiston Oulaisten toimipisteestä ja henkilöstöjohtaja Jouni Aitto-ojalta, p. 044 4793221.

Työpaja

Työpajatoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Tavoitteena on parantaa heidän ja elämäntilannetta ja työllistymismahdollisuuksia. Toiminta tapahtuu kuntouttavana työtoimintana.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentulo turvataan siitä etuusjärjestelmästä, jonka piirissä hän on ollut välittömästi ennen kuntouttavan työtoiminnan aloittamista.

Työpajatyö on ohjattua ja tuettua työtä.

Työpajalle tullaan yleensä työ- ja elinkeinotoimiston ja sosiaalitoimen kautta.

Kuntouttava työtoiminta sisältää pajan sisällä tapahtuvaa toimintaa sekä pajan ulkopuolella tehtävää työtä. Ulkopuolella tehtävä työ voi olla kunnan omaa toimintaa tai alihankintana tehtävää työtä.

Pajan vetäjä
p. 044 4793569
tyopaja.oulainen@pp.inet.fi

Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. Toiminnan piiriin kuuluvat henkilöt, joiden ainoa toimeentulo on pitkään ollut toimeentulotuki tai työmarkkinatuki.

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa
- joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai
- toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan
- sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.


Yhteystiedot:
sosiaalityöntekijä Oili Marjamäki, p. 044 4793284 (puhelinaika klo 12.00-13.30)


Linkkejä:
Työvoimahallinto
Kela

Nuorten kesätyöt ja kesätyöseteli


Sivuillamme osoitteista www.oulainen.fi/kesatyot ja www.oulainen.fi/kesatyosetelit pääset suoraan hakemaan tietoa kesätöistä!Oulaisten kaupunki työllistää joka kesä oulaistelaisia nuoria kaupungin eri työpisteiden hyvin monenlaisiin työtehtäviin töihin ja aktivoi kesätyösetelikampanjan avulla yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten nuorten työllistämistä.

Kaupungin omat kesätyöpaikat ja -setelit tulevat vuosittain haettavaksi helmi-maaliskuussa. Nuorten kesätöistä tiedotetaan tarkemmin keväällä kaupungin nettisivujen ja paikallislehden kautta.


Lisätietoja:
Jouni Aitto-oja, henkilöstöjohtaja, p. 044 4793221
Sanna Mäyrä, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja, p. 044 4793272

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi