Viralliset ilmoitukset

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE KOSKIEN PYHÄJOENTIEN (MT 7890) RATASILLAN UUSIMISEN RAKENTAMISEN AIKAISTA KIERTOTIETÄ (SILTAKATU JA KESKUSKATU)

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti asetetaan 1. (Oulas) kaupunginosan Keskuskatua ja 3. (Saha) kaupunginosan Siltakatua koskeva katusuunnitelmaehdotus koskien ko. katujen asettamista rakentamisen aikaiseksi kiertotieksi julkisesti nähtäville 7.3.–22.3.2018 väliseksi ajaksi nähtäville tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1. Katusuunnitelmaehdotus koskee Keskuskadun ja Sahankadun asettamista rakentamisen aikaiseksi kiertotieksi Maantien 7890 parantamisen ajaksi välillä Kt 86 – Matosaarentie. Katusuunnitelma on nähtävillä myös Oulaisten kaupungin internet-sivuilla (tästä linkistä). zip, 8869 kb


KIERTOTIESTÄ PIDETÄÄN ESITTELYTILAISUUS KAUPUNGINTALOLLA 13.3.2018 KELLO 17.00–18.30.


Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksen johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Revonkatu 1, 86300 Oulainen.

27.2.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi