Viralliset ilmoitukset

ASEMAKAAVOITUS

ILMOITUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oulaisten kaupunki on ryhtynyt laatimaan asemakaavan muutosta koskien 1. (Oulas) kaupunginosan korttelin 1 tonttia nro 5. Kaavamuutosalue sijaitsee ydinkeskustassa rajoittuen idässä rautatienkatuun ja etelässä Penttilänkatuun.
Kysymyksessä on entisen linja-autoaseman ja Sun-hotellin tontti.

Edellä mainittua asemakaavan muutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ja saatavana 2.1. – 15.1.2018 välisenä aikana teknisessä keskuksessa, os. Revonkatu 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tästä linkistä.KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIEN ASETTAMINEN JULKISESTI NÄHTÄVILLE


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti asetetaan 12. (Kintunperä) kaupunginosan Mekaniikankatua, Takojankadun osaa välillä Hitsaajankatu-Mekaniikankatu sekä 15. (Kivisenkangas) kaupunginosan Kalliokuruntietä välillä Kivikankaantie - Kivikaari ja Kivikaaren katualuetta paaluvälillä 200 – 928 koskevat katusuunnitelmaehdotukset julkisesti nähtäville 2.1.-15.1.2018 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen, osoite Revonkatu 1.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksien johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Revonkatu 1, 86300 Oulainen.

Kintunperä:

Suunnitelmakartta (Mekaniikankatu ja Takojankatu)pdf, 414 kb

Mekaniikankatu (pituusleikkaus)pdf, 98 kb

Takojankatu (pituusleikkaus)pdf, 93 kb


Kivisenkangas:

Suunnitelmakartta (Kivikaari ja Kalliokuruntie)pdf, 1628 kb

Kivikaari (pituusleikkaus)pdf, 108 kb

Kalliokuruntie (pituusleikkaus)pdf, 89 kb

22.12.2017
TEKNINEN LAUTAKUNTA

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi