Yleinen edunvalvonta


Yleisen edunvalvonnan järjestämisvastuu on valtiolla. Ylivieskan oikeusaputoimisto tuottaa edunvalvontapalvelut Ylivieskan, Sievin, Alavieskan, Kalajoen, Himangan, Oulaisten ja Merijärven asukkaille.

Holhousviranomainen (maistraatti) tai tuomioistuin (käräjäoikeus) voi määrätä edunvalvojan valvomaan niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi itse kykene pitämään huolta taloudellisista asioistaan. Edunvalvoja määrätään useimmiten huolehtimaan päämiehensä omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtävä voidaan myös rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.

Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus/ilmoitus holhousviranomaisena toimivalle maistraatille, joka myös valvoo edunvalvojan toimintaa. Päätöksen voi tehdä joko maistraatti tai käräjäoikeus.

Edunvalvojana voi toimia joko yksityinen henkilö tai kunnan yleinen edunvalvoja. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi, sekä kertoo tarkempia tietoja edunvalvojan tehtävästä. Lisätietoa ja lomakkeita löytyy maistraattien kotisivuilta:


Edunvalvonta:

* p. 029 5652840 (vaihde klo 9.00-11.00)
* p. 029 5652848 (päivystys klo 1.00-16.15)

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi