Jätehuolto


Jätelaki velvoittaa meitä kaikkia jätteiden synnyn ehkäisemiseen, sen jälkeen jätteiden vähentämiseen sekä hyötykäyttöön. Vasta viimeisenä tulee vastaan jätteiden kuljettaminen kaatopaikalle. Jätteiden käsittelyn päämäärä on terveellinen ja puhdas ympäristö.

Oulaisten kaupunki on yhtenä osakkaana mukana lähialueen kuntien omistamassa Vestia Oy:ssä, joka huolehtii jätteiden vastaanotosta, keräämisestä ja käsittelystä. Jätteentuottajan on huolehdittava siitä, että hyöty-, ongelma- ja erityisjätteet tulee lajiteltua erikseen kaatopaikkajätteestä.

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein, jos biojätettä ei kompostoida. Kotitaloudet voivat halutessaan perustaa myös usean kiinteistön yhteisen jäteastiakimpan. Kimppa perustetaan tekemällä ilmoitus Vestian asiakaspalveluun.

Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava ekopisteille, hyötyjätejäteasemalle tai jätekeskukseen.
.

Lisätietoja jätekuljetuksista,
Vestia Oy, p. 08-4108700


Kunnalliset jätehuoltomääräykset
on hyväksytty Jokilaaksojen jätelautakunnassa 10.12.2015 § 36
- jätehuoltomääräyksetpdf, 909 kb
- jätehuoltomääräysten yleinen osapdf, 411 kb

- jätehuoltomääräysten tiivistelmä kotitalouksille

  • Oulaisten kaupunki - Oulaistenkatu 12 (PL 22), 86300 Oulainen - puh./vaihde: (08) 47931 (klo 9-11 ja 12-15), e-mail: kaupunki(at)oulainen.fi