Tiedote koronarokotuksista

TIEDOTE Koronarokotuksista                   2.6.2022

Sähköinen ajanvaraus

Koronarokotusten antamisessa on menossa vaihe, jolloin käytännössä annetaan lähinnä enää neljänsiä annoksia tietyille ryhmille. Muitakin annoksia toki edelleen saa tulla ottamaan.

Rokotamme vain terveyskeskuksen tiloissa.

Ajan voi varata itse sähköisestä ajanvarauksesta (tästä linkistä) tai puhelimitse (p. 044 4793 436, ma-pe klo 8-9). 1. ja 2. annoksen välissä tulee olla vähintään 6 viikkoa, 2. ja 3. annoksen välissä 4 kuukautta (12-17-vuotiailla 6 kk), ja 3. ja 4. annoksen välissä vähintään 3 kuukautta.

Jos olet varannut ajan, ja toteat myöhemmin, ettei aika käy, voit perua myös tk:n ajanvarausnumerosta 08 4793 400 (ark. klo 8-13).

Käytämme rokotteena pääosin Pfizer-BionTechin Comirnaty-rokotetta, mutta muitakin rokotteita voi olla saatavilla satunnaisesti. 3. annoksena annetaan joko kokonainen annos Comirnatya tai puolikas annos Modernan Spikevax-rokotetta (voimakkaasti immuunipuutteiselle yli 12-vuotiaalle annetaan kokonainen annos). 65 vuotta täyttäneelle voidaan kolmantena annoksena antaa myös kokonainen annos Covid-19 Vaccine Janssenia. 12-17-vuotiaille (pois lukien voimakkaasti immuunipuutteiset) käytetään kolmantena annoksena Comirnatya. Alustavien tutkimusten mukaan rokotevalmisteen vaihto 2. ja myöhempien annosten välillä parantaa rokotteen tuomaa suojaa.

Neljäntenä annoksena annetaan ensisijaisesti mRNA-rokotetta, joko Comirnatya tai Spikevaxia (alle 80-vuotiaille kokonainen annos, ja 80 vuotta täyttäneille puolikas annos). Jos näiden rokotteiden käyttöön on este, voidaan neljäntenäkin annoksena kuitenkin käyttää myös Covid-19 Vaccine Janssenia tai Nuvaxovidia.

Jos 1. tai 2. annoksena annettu mRNA-rokote on aiheuttanut vakavan allergisen reaktion, suositellaan ottamaan 2. tai 3. annoksena adenovirusvektorirokote (tällä hetkellä saatavana vain Covid-19 Vaccine Janssen) tai rekombinantti-adjuvanttirokote (Nuvaxovid). Kansalaiselle voidaan tarjota em. rokotteita myös, jos hän ei itse halua ottaa mRNA-rokotteita. Pyydämme tästä asiasta mainitsemaan erikseen ajanvarauksen yhteydessä.

Osalle kansalaisista voidaan antaa myös neljäs koronarokote, kun kolmannesta annoksesta on kulunut aikaa vähintään 3 kuukautta.

Neljäs koronarokoteannos voidaan antaa:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille, 12 vuotta täyttäneille
 • 70 vuotta täyttäneille, THL:n listaan vakavan taudin riskiryhmistä kuuluville (ks. jäljempänä)
 • kaikille 80 vuotta täyttäneille
 • iäkkäiden hoivakodeissa asuville
 • iäkkäille (tarkkaa ikärajaa ei ole määritelty) koti- tai omaishoidon piirissä oleville sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet, eivätkä pärjää yksin kotona

THL:n listaus voimakasta immuunipuutosta aiheuttavista sairauksista ja tiloista:

 • tehty elinsiirto
 • tehty kantasolusiirto enintään 3 vuotta sitten tai kauemmin kuin 3 vuotta sitten, mutta hyljinnänestolääkitys jatkuu edelleen
 • vaikea tai keskivaikea perinnöllinen immuunipuutos, esim. CVID tai rusto-hiushypolasia. Ryhmään eivät kuulu yleisemmät, lievemmät immuunipuutostilat, kuten IgA-vajaus tai –puutos
 • immunosuppressiivista syöpähoitoa saaneet: solunsalpaajahoitoa edeltävän vuoden sisällä saaneet, leukemian tai lymfooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edeltävän 2 vuoden sisällä saaneet ja CAR-T-soluhoidon saaneet
 • autoimmuunisairauksien hoitoon immunosuppressiivista hoitoa biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä saavat. Ryhmään eivät kuulu pelkkää kortikosteroidihoitoa, metotreksaattia, sulfasaltsiinia tai hydroksiklorokiinia saavat
 • dialyysihoito tai vaikea-asteinen krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV-infektio
 • muu, hoitavan lääkärin arvion mukaan voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä tila

Koronataudin sairastanut ja kolme koronarokoteannosta saanut ei tarvitse enää neljättä annosta, sillä sairastettu tauti vastaa suojateholtaan yhtä rokoteannosta.


Oulaisten kaupunki

Harri Pennanen, johtava lääkäri ja Anna-Maija Sarpola, avoterveydenhuollon osastonhoitaja