Akuuttiosasto

Akuuttiosastolla hoidetaan:

  • äkillisesti sairastuneita potilaita
  • erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita 
  • saattohoitopotilaita 
  • päihdeongelmaisten katkaisuhoitoa 

Hoitotyö:

  • hoitotyö osastolla on kokonaisvaltaista, potilaan tarpeisiin perustuvaa voimavarojen tukemista kotikuntoisuuden ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi 
  • osastolla toteutetaan tiimityötä, jossa osasto ja henkilökunta on jaettu kahteen ryhmään
  • hoitotyö tapahtuu yhteistyössä kotihoidon, kuntoutus- ja mielenterveyshenkilökunnan ja omaisten kanssa 

Vierailuajat:

Vierailuaikoja ei ole rajoitettu. Olette tervetulleita osastollemme milloin tahansa. Rauhallisin vierailuaika on iltapäivä tai alkuilta. 

Halutessanne teillä on mahdollisuus osallistua läheisenne hoitoon ja kuntouttamiseen. Ohjaamme ja neuvomme tarpeen mukaan. Arvostamme osuuttanne hoitotyömme tukena.
 

Akuuttiosastollamme on 24 hoitopaikkaa 

p. 044 4793624 (hoitajien kanslia)