Keskustan osayleiskaavan päivitys

Keskustan osayleiskaavan päivitys

 

Suunnittelualue on nykyinen keskustan osayleiskaava-alue, jonka pinta-ala on 2431 ha. Suunnittelualue kattaa Oulaisten kaupungin keskustan sekä sen välittömät lähialueet.

 

Yleiskaava laaditaan osittain MRL 72 §:n mukaisena sellaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena.

 

Kaavan sisältöä ja laadintaa kuvaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa ja kotisivulla (www.oulainen.fi) 1.11 – 30.11.2018 välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 3.5.2019.

 

Linkki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite, viranomaisneuvottelun muistio

 

Tekninen lautakunta on 9.5.2019 hyväksynyt osayleiskaavaluonnoksen ja asettanut sen nähtäville Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti  laatimisvaiheen kuulemista varten 22.5. - 20.6.2019 väliseksi ajaksi. Osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty myös kaava-aluetta koskeva hulevesiselvitys ja -suunnitelma.

 

Edellä mainittua osayleiskaavan tarkistusta koskeva yleisö- ja esittelytilaisuus järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa keskiviikkona 5.6.2019 klo 17.00 - 19.00.

 

Kaavan laatija arkkitehti SAFA Arja Sippola FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä on tavattavissa teknisessä keskuksessa 6- 10.6.2019 välisenä aikana.

 

Mielipiteitä osayleiskaavaluonnoksesta voi esittää joko kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella Oulaisten kaupunki / Tekninen lautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai suullisesti nähtävilläoloaikana teknisen keskuksen henilökunnalle, kaavan laatijalle vastaanottopäivinä tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi 20.6.2019 mennessä.

 

Linkit osayleiskaavamateriaaleihin:

 

Osayleiskaavaluonnos

Kaavaselostus

Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja inventointi

Asukas- ja työpaikkaselvitys

Luontoselvitys

Liikenneselvitys

Maisema- ja taajamakuvaselvitys, Liite 1, Liite 2, Liite 3

Maaperäselvitys

 

Hulevesiselvitysraportti

- valuma-aluekartta

- hulevesitulvakartta

- suunnitelmakartta

 

 

 

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Markku Ketonen
044 4793250

Kiinteistörekisterinhoitaja Kaija Mikkola
044 4793264

email:
etunimi.sukunimi@oulainen.fi