Tiedote koronarokotuksista

TIEDOTE Koronarokotuksista                   27.9.2021

Koronarokotusten 1. annosten ottamisessa kysyntä on hiipunut lähes täysin. Lopetamme rokotustapahtumat jäähallilla ja annamme viikosta 38 (20.9.) eteenpäin rokotteet terveyskeskuksen tiloissa. Pääsääntöisesti käytämme rokotuksissa vuodeosastolle johtavaa eteisaulatilaa toisessa kerroksessa.

Annamme vielä suunnitellusti tehosteannoksia niin pitkään, kuin tarvetta on.

Lopetamme sähköisen ajanvarauksen käytön. Tästä lähtien 1. annosta haluavat voivat olla yhteydessä rokotusajanvarauspuhelimeen p. 044 4793 444. Järjestämme rokotusmahdollisuuksia pienemmissä erissä kysynnän mukaan.

Tehosteannoksen saamista varten ei pääsääntöisesti tehdä ajanvarausta. Lähetämme tehosteannoksen antoa varten ajanvarauskirjeen postissa tai soitamme sen puhelimella. Mikäli kirjeitse annettu aika ei käy, olkaa yhteydessä puhelimitse rokotusajanvaraukseen, numero yllä.

Alle 40-vuotiaiden rokotuskattavuus on jäämässä edelleen liian alhaiseksi. Vetoamme kaikkiin kansalaisiin, että jokainen tulisi rokotukselle. Yhteiskunnan avaaminen normaaliaikojen toimintoihin näyttää viivästyvän parasta aikaa turhaan rokotuskattavuuden jäädessä liian alhaiseksi.

Koronaviruksen deltavariantti on muuttunut lähestulkoon ainoaksi väestössä leviäväksi koronaviruksen muodoksi. On arveltu, että tämän vuoksi väestön rokotekattavuuden tulisi olla 85-90 %, jotta koronaviruksen kierto väestössä estyisi. Tuosta tavoitteesta ollaan nykyvauhdilla jäämässä.

Tällä hetkellä rokotusaikaa 1. ja 2. annokselle voivat varata:

Comirnaty- ja Modernan (uusi nimi Spikevax) rokotteelle:
- kaikki henkilöt, joilla tulee 12 vuoden ikä täyteen viimeistään rokotuspäivänä.

 

Aloitamme THL:n tuoreen linjauksen mukaisesti koronarokotteiden 3. annosten antamisen.

3. annosten kohderyhmät ovat varsin tarkasti rajattuja tässä vaiheessa

Rokotusaikaa 3.annosta varten voivat varata molemmille rokotteille (Comirnaty ja Spikevax, ent. nimeltään Covid-19 Vaccine Moderna) yli 12-vuotiaista henkilöistä seuraavat:

- alkuvuodesta 2021 3-4 viikon tehostevälillä kaksi mRNA-rokotetta saaneet (käytännössä ryhmä on pelkkiä terveydenhuollon ammattilaisia), kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta

- em. ryhmästä alle 30-vuotiaita miehiä ei kuitenkaan rokoteta 3. rokoteannoksella kohonneen sydänlihastulehdusriskin vuoksi

- voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt (riippumatta toteutuneesta 1. ja 2. annoksen välisestä ajasta), kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta

- voimakkaiksi immuunipuutetiloiksi lasketaan THL:n listauksen mukaan seuraavat:

 • tehty elin- tai kantasolusiirto
 • synnynnäinen keskivaikea tai vaikea immuunipuutostila (ryhmään eivät kuulu lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-puutos)
 • immuunipuolustusta laskeva syöpähoito (sytostaatit), joka on saatu edellisen vuoden sisällä
 • leukemian tai lymfooman hoitoon saatu monoklonaalinen vasta-ainehoito, joka on saatu edellisen 2 vuoden sisällä
 • immuunipuolustusta laskeva autoimmuunisairauksien hoito biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä (pelkkää kortikosteroidihoitoa tai tavanomaisia reumalääkkeitä, kuten metotreksaattia, atsatiopriiniä, sulfasalatsiinia tai hydroksiklorokiiniä saavat eivät kuulu ryhmään)
 • dialyysihoitoinen tai muu vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta (eGFR eli suodatusnopeus laboratoriokokeen mukaan alle tason 15 ml/min)
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV-infektio (CD4-auttajasolutaso alle 200 * 10 E6)
 • muu hoitavan lääkärin arvioima vaikea immuunipuutostila

Em. ryhmiin kuuluvat voivat ilmoittaa halukkuudestaan 3. rokoteannokselle rokoteajanvaraukseen p. 044 4793 444. Järjestämme rokotustapahtumia tällä hetkellä tarvittaessa, kysynnän mukaan.


Oulaisten kaupungin toimesta rokoteannoksia on annettu 10 041 kpl, joista ensimmäisiä annoksia 5195 kpl ja tehosteita 4846 kpl.

Oulaisten koko yli 12-vuotiaasta väestöstä on vähintään 1. annoksen saanut 75,9 % ja 2 annosta 70,5 %. Koko väestössä vastaavat luvut ovat 67,8 % ja 63,0 %.

Ikäryhmittäin eriteltynä:

 • 90-99-vuotiaat vähintään 1. annos 74,8 %, 2 annosta 69,9 %
 • 80-89-vuotiaat vähintään 1. annos 91,7 %, 2 annosta 88,1 %
 • 70-79-vuotiaat vähintään 1. annos 90,9 %, 2 annosta 90,9 %
 • 60-69-vuotiaat vähintään 1. annos 89,4 %, 2 annosta 88,1 %
 • 50-59-vuotiaat vähintään 1. annos 83,6 %, 2 annosta 80,6 %
 • 40-49-vuotiaat vähintään 1. annos 72,6 %, 2 annosta 69,3 %
 • 30-39-vuotiaat vähintään 1. annos 64,1 %, 2 annosta 57,3 %
 • 20-29-vuotiaat vähintään 1. annos 52,5 %, 2 annosta 43,5 %
 • 12-19-vuotiaat vähintään 1. annos 55,7 %, 2 annosta 37,0 %

Rokotusten tehosteaikavälistä:

Käytämme tällä hetkellä n. 6-8 viikon tehosteaikaväliä 1. ja 2. annoksen välillä. Rokotteita olisi 6 viikon tehostevälillä annettavaksi, mutta koska pelkän 1. annoksen saaneita on jo lukumäärällisesti sen verran vähän, on toiminnallisesti järkevämpää kerätä tehostettavat henkilöt muutaman viikon aikaväliltä. On alustavaa tutkimustietoa, että tätä pidempi annosväli pidentäisi immuunivasteen kestoa, ja siten siirtäisi kauemmas tulevaisuuteen hetken, jolloin tulee antaa kolmas annos.

Loppukesästä alle 6 viikon annosvälillä rokotteensa saaneet tullaan kutsumaan kolmannelle annokselle, kun 2. annoksesta on kulunut 6 kk.

Oulaisten kaupunki

Harri Pennanen
Johtava lääkäri