Eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Oulaisten kaupungissa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Bergströmin kiinteistö (os. Keskuskatu 2).

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:
22.-24.3.        klo 12.00 - 17.00
25.-26.3.        klo 12.00 - 16.00
27.-28.3.        klo 10.00 - 19.00

Laitosäänestyspaikat ovat seuraavat: Oulaskankaan sairaala, terveyskeskuksen vuodeosasto, Rantakartano-Koivula, Konttilan tupa, Taukokangas ja Esperi Hoivakoti Oula. Laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä ilmoittaa vaalitoimikunta laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16.00 mennessä Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle puhelinnumeroihin: 0444793201, 0444793204 ja 0444793209 tai lähettämällä ilmoittautumislomakkeen osoitteeseen Oulaisten kaupungin keskusvaalilautakunta, Oulaistenkatu 12 86300 Oulainen, sähköpostiin kaupunki@oulainen.fi. Lomaketta on saatavissa kotisivuilta ja kaupungintalolta.

Vaalipäivä 2.4.2023 klo 9.00-20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue 1 Keskusta - Bergströmin kiinteistö (os. Keskuskatu 2)
Äänestysalue 2 Läntinen - Jauhinkankaan koulu (os. Amiraalintie 40)
Äänestysalue 3 Itäinen - Jokiraitin koulu, Lehtopään yksikkö (os. Pärekuja 7)

_________________________________

Eduskuntavaaliehdokkaat (Oulun vaalipiiri)