Hallintojohtaja

Julkaistu: Thursday, January 16, 2020 - 08:00

Haemme Oulaisten kaupungille hallintojohtajan viransijaista ajalle 23.3.2020-3.2.2021.

Hallintojohtaja vastaa kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtamisesta ja toimii hallintokeskuksen esimiehenä, johtoryhmän jäsenenä sekä kaupunginjohtajan sijaisena. Hallintojohtaja toimii virkansa puolesta kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä sekä henkilöstöjaoston esittelijänä ja sihteerinä.

Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu mm. keskushallinnon päätöksenteon valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät, KT-yhteyshenkilönä ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimiminen sekä laajat ja monipuoliset neuvonta-, ohjaus- ja kehittämistehtävät n. 600 työntekijän organisaatiossa.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Haemme tehtävään ennakkoluulotonta kunnallis- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijaa, jolla on hyvät yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva johtamis- ja kehittämisote.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus opinto- ja työtodistusjäljennöksineen on mahdollista toimittaa osoitteella Oulaisten kaupunginhallitus, PL 22 86301 Oulainen (käyntiosoite Oulaistenkatu 12).

Koulunkäynninohjaaja

Julkaistu: Wednesday, January 15, 2020 - 09:30

Määräaikainen henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja Jokiraitin koulun, Matkanivan yksikköön ajalle 3.2. - 30.5.2020. Työaika 25 h/viikko. Tehtävään kuuluu myös muita avustavia tehtäviä koululla henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tehtävän lisäksi.

Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikoslain edellytä rikosrekisterinote.
Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen

Siivooja

Julkaistu: Friday, January 10, 2020 - 15:15

Oulaisten kaupungin teknisessä keskuksessa on haettavana SIIVOOJAN toimi.

Tehtäviin kuuluvat ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävät Oulaisten kaupungin eri kiinteistöissä, yhtenä kohteena on myös uimahalli. Hakijalta edellytetään ensisijaisesti laitoshuoltajan ammattitutkintoa, hygieniapassia sekä riittävää työkokemusta erilaisista siivousalan työtehtävistä.

Arvostamme hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta, luotettavuutta, tiimityötaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi hakijalle on ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus. Hakijalta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Tehtävään valitun tulee ennen työsopimuksen tekemistä toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.
Paperimuotoiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Oulaisten kaupunki/tekninen johtaja, Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen. Kuoreen merkintä, Laitoshuoltaja.

Sosiaalityöntekijä

Julkaistu: Thursday, January 9, 2020 - 13:02

Oulaisten kaupungin lapsiperheiden palvelussa on haettavana sosiaalityöntekijän virka.

Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista palvelutarpeen arviointia, lapsen asioista vastaavana työntekijänä toimimista avohuollon ja sijaishuollon piirissä oleville lapsille. Oulaisten kaupungissa on kehitetty monialaista perhekeskustoimintaa jo usean vuoden ajan ja tämä kehittämistyö jatkuu hyvässä yhteishengessä muiden toimijoiden kanssa. Työhön sisältyy virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystyötä sopimuksen mukaan.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon sekä tiimityöhön. Toivomme sinulta innovatiivista, innokasta ja asiakaslähtöistä työotetta sekä kokemusta sosiaalityöstä. Meillä on tarjota tiimityöhön sitoutunut ja vahvan työyhteisöllisen tuen omaava työyhteisö. Meillä on mahdollisuus etätyöhön ja työnohjaus järjestetään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen KVTES:n ja työnvaativuuden (TVA) mukaan. Maksamme sinulle kilpailukykyisen tehtäväkohtaisen palkan 3535euroa/kk.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain (504/2002) 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta www.kuntarekry.fi 14.2.2020 klo 14.00 mennessä.

Sairaanhoitaja

Julkaistu: Wednesday, January 8, 2020 - 15:00

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi Oulaisten perusturvapalveluissa 10.2.2020 kello 14 mennessä


SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TERVEYSKESKUKSEN AKUUTTIOSASTOLLA

Osastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia, saattohoitopotilaita sekä päihdeongelmaisten katkaisuhoitoa. Työ on kolmivuorotyötä.

Pätevyysvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.
Palkka ja työehtoja koskevat määräykset tulevat KvTes:n mukaan. Toimi on kaupungin hallintosäännön, perusturvapalveluiden päävastuualueen johtosäännön ja kunnallisen eläkesäännön alainen. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää Kuntarekryn sähköisen hakumenettelyn kautta. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lukion lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus

Julkaistu: Tuesday, January 7, 2020 - 15:05

Oulaisten lukion lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalla 20.2. - 31.5.2020. Opetettavat aineet ovat matematiikka ja kemia, yhteensä 21 h.
Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti.
Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Oulaisten kaupunki, sivistystoimisto, Lautatarhankatu 7 B, 86300 Oulainen.
Valituksi tulleen on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Lyhytaikaiset sijaisuudet Oulaisissa

Julkaistu: Friday, January 29, 2016 - 13:00

Tämän ilmoituksen kautta voit hakea Oulaisten kaupungin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.

Tarjoamme sijaisuuksia terveyskeskukseen, vanhainkotiin, kotihoitoon, kehitysvammatyöhön, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä ruoka- ja siivouspalveluihin.

Kauttamme sijaisuuksiin työllistyvät lähihoitajat, sairaanhoitajat, lastenhoitajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, laitoshuoltajat, keittiötyöntekijät, henkilökohtaiset- tai ryhmäavustajat, opettajan sijaiset sekä näiden alojen opiskelijat.

Käy jättämässä hakemuksesi Kuntarekryn järjestelmään, niin olet mukana sijaisrekisterissä. Mikäli teet jo meille sijaisuuksia järjestelmän ulkopuolella, käythän silti rekisteröitymässä sijaiseksi, jotta tietosi löytyvät järjestelmästä.

Hakijan tulee esittää haastattelussa työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilla tulee olla opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Lasten kanssa työskenteleviltä edellytetään voimassa olevaa rikostaustaotetta.

Esimiehet antavat mielellään lisätietoja omien toimialojen keikkatöihin liittyen.

PERUSTURVAKESKUS
Kehitysvammatyö: kehitysvammahuollon johtaja Elina Vainionpää, p. 044 4793288
Kotihoito: kotihoidon johtaja Raija Jauhiainen, p. 044 4793540
Vanhustyö: vastaava hoitaja Raija Hietamäki, p. 044 4793721

TERVEYSKESKUS
Terveyskeskus: hoitotyön johtaja Irene Enlund, p. 044 4793463
Poliklinikka: vastaava hoitaja Maarit Nylund, p. 0444793432
Vuodeosasto: osastonhoitaja Päivi Keskitalo, p. 044 4793626

SIVISTYSKESKUS
Sivistystoimi: sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola, p. 044 4793240
Varhaiskasvatus: varhaiskasvatuksen johtaja, p. 044 4793287
Laukkalinnan päiväkoti: päiväkodin johtaja, p. 044 4793672
Metsolan päiväkoti: päiväkodin johtaja, p. 044 4793665
Jauhinkankaan koulu: koulun johtaja Ville Rahkola, p. 044 4793678
Jokiraitin koulu (Lehtopää ja Matkaniva): koulun johtaja Jussi Salmela, p. 044 4793684
Juho Oksan koulu ja Piipsjärven koulu: rehtori Jarmo Mäkinen, p. 044 4793301
Petäjäskosken koulu: koulun johtaja Riikka Maijanen, p. 044 4793694
Yläkoulu: rehtori Tuomas Heinonen, p. 044 47933349
Lukio: rehtori Tapio Matinlauri, p. 044 47933311
Ruokapalvelut: ruokapalvelupäällikkö Silja Ukonmurto-Pynnönen, p. 044 4793666

TEKNINEN KESKUS
Siivouspalvelut: siivouspäällikkö Hanne Stark-Vierimaa, p. 044 4793249

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oulainen.fi