Kaupunki ja hallinto

Tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu.
Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.
Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota.