Kaupunki ja hallinto

Kaupunki-info

Tyytyväisten ihmisten elinvoimainen kaupunki, jossa syntyy ja tapahtuu.

Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Talous

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota.