Hiihtoladut

Oulaisten kaupunki ylläpitää 30 km latuja, jotka lähes kaikki ovat valaistuja. Ouluntien pururadalta lähtee valaisematon välilatu Honkamajalle.

Lisäksi Pyhäjoen tien varresta lähtee Ahonperän perinteinen latu seurakunnan ylläpitämänä, Piipsjärvellä kiertää kyläyhdistyksen aurinkolatu sekä hyötyjäteaseman kohdalta lähtee Keltaharjun laavun latu.

Talvisin kelien salliessa puistolatuja löytyy Hussasta ja Valorannasta. Lisäksi alakoulujen pihoilla on välituntiladut.

Ladut ovat nimeltään seuraavat: Tohola, Ouluntie, Yhdyslatu, Honkamaja, Matkaniva, Mäyrä, Kalliokangas ja Petäjäskoski.

Hiihtolatujen huoltokalenteri

Kalenteriin merkitty kellonaika tarkoittaa sitä, milloin latu on huollettu viimeksi. Latuja ajaa ja latukalenteria ylläpitää Arto Alavaikko.

Nuoriso ja vapaa-aika (17).jpg