Päihdehuolto

Päihdehuollolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä haittoja. Oulaisten A-klinikka tarjoaa ennaltaehkäisevää hoitoa sekä kuntoutusta alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvaisille sekä tukea heidän omaisilleen.

A-klinikan toimintamuotoja ovat avokatkaisu, terapiakeskustelut, päihdeseurannat ja korvaushoito.

Tuuma_sisäänkäynti.jpg