Kesätyöt

Oulaisten kaupunki työllistää joka kesä oulaistelaisia nuoria kaupungin eri työpisteiden hyvin monenlaisiin työtehtäviin töihin ja aktivoi lisäksi kesätyösetelikampanjan avulla yritysten, yhteisöjen sekä yksityisten nuorten työllistämistä. 

Kaupungin kesätyöpaikat ja kesätyösetelit ovat tänä vuonna olleet haettavana 11.2.-31.3. välisenä aikana.

Kesätyöpaikat

Kesätyöpaikkaa haetaan sähköisesti netissä.

Työpaikkojen esimiehet valitsevat työntekijät hakuajan jälkeen viimeistään huhtikuun lopulla ja ilmoittavat valinnoista suoraan valituille.

Nuorten haettavana vuonna 2019 kesällä ovat olleet seuraavat työkohteet, niissä olevat työpaikat ja -tehtävät:

Kirjasto - 2 paikkaa (kirjastoapulaisen työt)
Kulttuuritoimi - 1 paikka (Museotyöt)
Liikuntatoimi - 2 paikkaa (liikunnanohjaustyöt)
Liikennepuisto - 4 paikkaa (liikennepuiston valvonta; vaatimuksena vähintään mopokortti)
Uimahalli - 2 paikkaa (uimakouluapulainen)
Varhaiskasvatus - 2 paikkaa (lastenhoitotyöt)
Kehitysvammaisten leiri - 2 paikkaa (ohjaajan tehtävät)
Rantakartanon keittiö - 2 paikkaa (keittiöapulaisen tehtävät)
Vanhainkoti Rantakartano - 2 paikkaa (avustavat työt) 
Siivoustoimi - 2 paikkaa (siivoustyöt)
Tekninen toimi - 18 paikkaa (puistojen ja muiden yleisten alueiden kunnostus- ja puhtaanapito; T-kortti pakollinen työkoneita käyttäville)

Työn kesto on 2 viikkoa/nuori, palkka 7,14 €/tunti, koko työjaksolta työpaikan työajoista riippuen lomarahoineen n. 440 €/2 viikkoa. 

Työaika 30-32 h/viikko.

Kesätöitä voivat hakea kaikki 2004-syntyneet ja vanhemmat.

Kesätyöseteli

Oulaisten kaupungilta on haettavana kesätyöseteleitä 30 kpl. Kesätyöseteli tarkoittaa sitä, että nuori voi itse etsiä työpaikan yrityksestä, järjestöstä tai muulta yksityiseltä työnantajalta ja nuoren työllistävä yritys/järjestö/yksityinen työnantaja saa kaupungilta kesätyösetelin muodossa hyvityksen nuoren palkkaamisesta. Kesätyöseteli on 200 €:n arvoinen. Niitä jaetaan hakujärjestyksessä.

Etusetelin saamisen ehdot:
- nuori on kirjoilla Oulaisissa
- työsuhde on  voimassa 1.6.–12.8.2019 välisenä aikana ja työpäiviä on tänä ajanjaksona vähintään 10
- työntekijän palkka on työpaikan TES:n mukainen ja vähintään 400 €/2 viikkoa
- työnantaja on hoitanut työsuhteeseen kuuluvat verot-, sosiaali-, tapaturma- ja eläke-, yms. maksut sekä ansaitut lomakorvaukset
- kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle
- yksi työllistämisseteli on käytössä yhtä nuorta/työsuhdetta/kesää kohti
- tuettuna työnantajina ei voi olla Oulaisten kaupunki tai Oulaisten seurakunta
- tukeen ei myöskään ole oikeutettu sellainen, joka kuuluu työvoimatoimiston tuen piiriin tai on yrittäjän/yksityisen ym. perheenjäsen, lähisukulainen tai yrityksen osakas
- tämä työllistämisseteli ei myöskään ole käytössä yhtäaikaa lukion työharjoittelusetelin kanssa, eikä sitä myönnetä henkilölle, joka on saanut kesätyöpaikan kaupungilta tai seurakunnalta         

Käyttöperiaatteet ja setelien haku:
1) nuori tulostaa kesätyösetelilomakkeen Oulaisten kaupungin nettisivuilta/hakee nuorisotoimistolta
2) etsii itse omatoimisesti työpaikan
3) täyttää lomakkeen yhdessä työnantajan kanssa
4) palauttaa täytetyn lomakkeen henkilökohtaisesti liikunta- ja nuorisotoimistolle 11.2.-30.4.2019 välisenä aikana, josta hän saa lomakkeeseen merkinnät työnantajalle  takaisin vietäväksi

- setelit, 30 kappaletta, jaetaan hakujärjestyksessä, seteliä noudettaessa tarkistetaan hakijan henkilöllisyys
- työsuhteen päättymisen jälkeen, viimeistään 31.8.2019 mennessä, työnantaja palauttaa lomakkeen ja palkkatodistuksen kaupungintalolle kirjanpitoon (asiakirjat voi jättää myös kaupungintalon oven vieressä olevaan postilaatikkoon)
- palautetun lomakkeen ja em. palkanmaksuun liittyvät tiedot saatuaan Oulaisten kaupunki maksaa tuen työnantajalle. Mikäli seteliä ei ja em. tietoja palauteta määräaikaan mennessä tai setelin ehdot eivät muuten täyty, ei kesäsetelin arvoa makseta työnantajalle.
- mikäli seteliä ei jostakin syystä käytetä, tulee se palauttaa nuorisotoimistoon mahdollisimman pian

Lisätietoja Sanna Mäyrä, liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja p. 044 4793272

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä, p. 044 4793272

duunii1.JPG