Ikäihmisten liikunta

Ikäihmisten liikunnasta ja kuntoutuksesta vastaa kotihoidon, päiväkeskuksen ja palveluasuntojen osalta kuntohoitaja Leila Saari, p. 044 4793722. 

Hän järjestää viikoittain jumppatuokioita Peltokartanossa, Taukokartanossa ja Rantakartanossa sekä päiväkeskuksessa päivittäin maanantaista perjantaihin. Ajankohdista on tiedotettu tarkemmin kyseisissä yksiköissä. 

Lisäksi kuntohoitaja tekee tarpeen vaatiessa kotikäyntejä yhdessä kotihoidon työntekijöiden kanssa, arvioi apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarvetta, tekee suosituksia niistä sekä ohjeistaa toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa mm. tekemällä henkilökohtaisia suunnitelmia.