Kotisairaala

Kotisairaalan toimintamalli Oulaisten kaupungissa

Kotisairaala tarjoaa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa potilaan omassa kodissa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 25§)

Kotisairaala hoito on lääketieteellisesti perusteltu ja turvallinen vaihtoehto vuodeosastohoidolle. Kotisairaalatoiminta on aina lääkärijohtoista ja siihen tarvitaan lääkärin tekemä tutkimus, työdiagnoosi ja hoitosuunnitelma. Kotisairaalahoito lyhentää hoitoa vuodeosastolla tai korvaa sen jopa kokonaan. Kotisairaalan käytön edellytyksenä on, että potilaan kunto ja tarvittavat hoitomenetelmät mahdollistavat turvallisen ja laadukkaan hoidon kotona ja potilas myös itse suostuu siihen. Potilaan tulee selviytyä kotona kotisairaalan hoitokäyntien välillä yksin, läheistensä avustamana tai muiden tukimuotojen (kotihoito, tukipalvelut, palveluasuminen) turvin.

Koisairaalaan soveltuvia potilasryhmiä voivat olla mm. laskimonsisäistä antibioottihoitoa tai muita infuusioita tai erilaisia pistoshoitoja tarvitsevat potilaat, kipupotilaat, palliatiivisessa hoidossa olevat ja muut syöpäpotilaat, saattohoitopotilaat, postoperatiiviset potilaat ja vaativaa haavanhoitoa tarvitsevat potilaat. Hoitoa voidaan tarjota myös tehostettun palveluasumisyksikköön, jos tarvittavaa sairaanhoitoa ei sinne ole muuten saatavilla. Hoidossa korostuu korkea vaatimus aseptiikasta.

Kotisairaala tarjoaa määräaikaista hoitoa sisältäen myös tarvittavan kuntoutuksen ja palveluntarpeen arvioinnin akuutin sairauden hoidon jälkeen niille potilaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitopalvelua ennestään. Jatkohoidon suunnittelu ja järjestely aloitetaan heti asiakkuuden alkaessa.

Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tai sairaanhoitajan arvion mukaan. Potilaasta ollaan yhteydessä kotisairaalan sairaanhoitajaan. Kotisairaalaan tulevan potilaan sairaanhoidon tarve määritellään tapauskohtaisesti. Hoito on määräaikaista ja sitä annetaan vain Oulaisten kaupungin alueelle.

Kotisairaalaan eivät sovellu potilaat, jotka eivät suostu kotisairaalan hoitoon, eivät pysty itse hälyttämään apua puhelimella, ovat merkittävästi päihdeongelmaisia tai väkivaltaisia, selvän muistamattomia tai sekavia ja asuvat yksin.

Kotisairaalassa on sairaanhoitaja paikalla ma-su klo 7-22, jona aikana potilaita voidaan ottaa vastaan. Toiminta alkaa 19.4.2022.

Lääkäritukea antaa kotisairaalatoiminnasta vastaava lääkäri, joka voi tehdä myös kotikäyntejä tarvittaessa. Virka-ajan ulkopuolella, eli arkena klo 16:n jälkeen ja viikonloppuisin vastuu lääkärikonsultaatioista siirtyy Kotas Eteläiseen ja Oulaskankaan yhteispäivystykseen.

Kotisairaalajakson aikana on mahdollisuus myös fysioterapeutin kotikäynteihin. Yöaikaisena tukiyksikkönä toimii terveyskeskuksen akuuttiosasto, hoito toteutetaan yhteistyössä ensihoidon ja tarvittaessa kotihoidon kanssa.

Maksut:

Käyntimaksu:

  • hoitaja 12,00 euroa/kotikäynti, max 24 euroa/vrk
  • lääkäri 19,20 euroa/kotikäynti

Asiakasmaksuihin sisältyvät asiakkaalle annetut suonensisäiset lääkehoidot sekä lihakseen ja ihon alle annettavat pistokset. Muut lääkkeet (esim. insuliini) eivät sisälly asiakasmaksuihin. Asiakasmaksuihin sisältyvät myös sairaanhoitajien ottamat lääkärin määräämät verikokeet asiakkaan kotona.

Hoitotarvikkeiden osalta noudatetaan hoitotarvikejakelusta voimassa olevaa ohjeistusta.

Kotisairaalakäynnit kerryttää maksukattoa, muutos tullut voimaan 1.1.2022. 

Henkilöstö:

  • Kotisairaalan vastuulääkäri
  • Kotisairaalan vastaava sairaanhoitaja
  • Sairaanhoitajat 4 kpl, tavoitettavissa joka päivä klo 7-22
  • Fysioterapeutti tarvittaessa

Yhteystiedot:

Käyntiosoite: Reservikomppaniankatu 14 B
Puhelin: 044 4793561