Kouluverkko

Kanerva, Teuvo. Lapset Lätäköllä Kuraleikeissä.
Kanerva, Teuvo. Lapset Lätäköllä Kuraleikeissä, 1962. Finna.fi

Esi- ja perusopetuksen suunnitelman 2024 - 2028 ja Kouluverkkoselvitys 2024 sisältöä

Lapsivaikutusten arviointiin liittyvät lasten vastaukset kouluittain (PowerPoint-esityksinä)

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/KaikkiAlakoulut.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Jauhinkangas.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/JuhoOksa.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Lehtop%C3%A4%C3%A4.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Matkaniva.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Pet%C3%A4j%C3%A4skoski.pptx

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Piipsj%C3%A4rvi.pptx


Koulujen henkilökunnan kannanotot ja lausunnot

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Koulujen%20henkil%C3%B6kunnan%20lausunnot.pdf

Koulujen opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille toteutetun kyselyn tulokset: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Opetushenkil%C3%B6st%C3%B6lle.docx

 


Koulujen huoltajien kyselyiden vastaukset 

Juho Oksan koulun oppilaiden huoltajat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Juho%20Oksan%20huoltajat.docx 

Jauhinkankaan koulun oppilaiden huoltajat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Jauhinkankaan%20huoltajat.docx

Lehtopään koulun oppilaiden huoltajat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Lehtop%C3%A4%C3%A4n%20huoltajat.docx

Matkanivan koulun oppilaiden huoltajat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Matkanivan%20huoltajat.docx

Piipsjärven koulun oppilaiden huoltajat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Piipsj%C3%A4rven%20huoltajat.docx

Petäjäskosken koulun oppilaiden vanhemmat: /sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/Pet%C3%A4j%C3%A4skosken%20huoltajat.docx

 


Otakantaa.fi kyselyn ja keskustelualueen vastaukset: 

/sites/oulainen.fi/files/Kouluverkko/otakantaa_vastaukset.docx