Muistihoito

Muistiin ja muistisairauksiin liittyvät asiat hoidetaan terveyskeskuksessa muistipoliklinikan toimesta. 

Geriatrina toimii Kerttu Kondelin-Bur ja muistihoitajana toimii sairaanhoitaja. 

Ajanvaraus ja tiedustelut muistipoliklinikalle numerosta 08 4793400.

Myös kotihoitoon voi olla yhteydessä muistiasioihin liittyen. Sairaanhoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä
muistipoliklinikan kanssa ja tekevät muistitestauksia lääkärin pyynnöstä. 

Vastaavan sairaanhoitajan tavoittaa numerosta 044 4793562.