Nähtävillä olevat kadunrakennussuunnitelmat

Tekninen lautakunta on kokouksessaan  22.4.2020 hyväksynyt 3. Saha kaupunginiosan Lautatarhankadun alkuosaa koskevan katusuunnitelmaehdotuksen ja se on asetettu julkisesti nähtäville  24.5 - 18.5.2020  väliseksi ajaksi  tekniseen keskukseen, osoite Lautatarhankatu 7 A, II kerros. 

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmaehdotuksien johdosta on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä tekniselle lautakunnalle, osoite Lautatarhankatu 7 A, 86300 Oulainen tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi. 

 

Yhteystiedot:

Kuntatekniikan päällikkö
Hannu Yppärilä
p. 044 4793254

Kartoittaja
Esko Korkiakoski
P. 044 4793261