Neuvontapiste

Neuvontapiste menee kiinni kesän ajaksi.
Neuvontaa ja ohjausta saa arkipäivisin puhelinnumeroista 044 4793748 ja 044 4793540.


Ikäihmisten neuvontapiste on ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu palvelupiste.