Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvaa hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen.

Omaishoidon maksuluokkia on kolme, joista

  1. maksuluokka on 424 €/kk
  2. maksuluokka on 650 €/kk
  3. maksuluokka on 848 €/kk

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti.

Omaishoidontukiasioita hoitaa:
Päivi Korpi, p. 044 4793540, paivi.korpi@oulainen.fi
 

Omaishoitajien vapaapäivät/vuorohoitopaikat

Sas-hoitaja Anne Pekkala, p. 044 4793557, järjestelee vuorohoitopaikkoja avustaen näin mm. omaishoitajia, jotta he voivat pitää heille kuuluvat vapaapäivät.
Vuorohoidolla tuetaan myös kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään.

Vuorohoitoa on Oulaisissa tällä hetkellä Rantakartanon Lepolan yksikössä.