Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia ja jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyvien terveydellisten ja sosiaalisten haittojen syntymistä. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan muun muassa vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin sekä tunnistamalla päihdehaittojen suojaavia- ja riskitekijöitä.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, tupakkaan, huumausaineisiin sekä muihin päihtymiseen käytettäviin aineisiin. Myös rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat ehkäisevän päihdetyön piiriin.

Ehkäisevä päihdetyö sisältyy eri toimijoiden perustehtävään aina puheeksi ottamisen ja varhaisen puuttumisen kautta saumattomaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Oulaisissa käytössä on Pakka-toimintamalli, jonka toimintaa koordinoivat A-klinikan sairaanhoitajat. Pakka-toimintamallin mukaisena paikallisena monialaisena yhteistyönä toteutetaan muun muassa:

- kysely koululaisille

- ostokokeita paikallisille elinkeinoharjoittajille

- jaetaan päihde- ja pelihaitoista tiedottavia materiaaleja

- järjestetään koulutusta ammattilaisille

- ohjelmaa ehkäisevän päihdetyön viikolle

- keskusteluja ja kohtaamisia

Puhelinnumerot

Tuuma neuvonta +358 444793470

Aukioloajat:
Tuuman neuvonnan puhelintunnit ma-pe klo 8:15-9:30 ja 13:00-14:00
Ma 08.15 - 09.30 ja 13.00 - 14.00
Ti 08.15 - 09.30 ja 13.00 - 14.00
Ke 08.15 - 09.30 ja 13.00 - 14.00
To 08.15 - 09.30 ja 13.00 - 14.00
Pe 08.15 - 09.30 ja 13.00 - 14.00

Sairaanhoitaja +358 444793493
Sairaanhoitaja +358 444793477

Aukioloajat:
Puhelintunnit ma-pe klo 8:00-8:30 ja 11:30-12:00
Ma 08.00 - 08.30 ja 11.30 - 12.00
Ti 08.00 - 08.30 ja 11.30 - 12.00
Ke 08.00 - 08.30 ja 11.30 - 12.00
To 08.00 - 08.30 ja 11.30 - 12.00
Pe 08.00 - 08.30 ja 11.30 - 12.00