Työttömien terveystarkastukset
Työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. Terveystarkastusta haluavan tulee ottaa yhteys terveyskeskukseen. Tarkastukseen kuuluvat yleensä mittaukset, joilla todetaan muun muassa painoindeksi ja verenpaine, sekä eräät laboratoriokokeet. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa työkykyyn.

Terveystarkastuksen tekijä antaa ohjeita sopivasta ravinnosta, liikunnasta ja omahoidosta. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, hän ohjaa asiakkaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat työttömät työnhakijat.
Toimi näin
Terveystarkastusta haluavan tulee varata aika terveyskeskuksen ajanvarauksesta.