Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Kunta järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevienlukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta. Kaikille opiskelijoille tarjotaan terveystarkastuksia ja terveyspalveluja tarpeen mukaan. Palvelua saa myös mielenterveys- ja päihdekysymyksissä, seksuaaliterveydessä ja suun terveydenhuollossa.

Oulaisissa opiskeluterveydenhuoltoa tarjotaan Lukiossa, Liiketalouden (Lita) , Ravitsemis- ja puhdistuspalvelun (RaPu) ja Sosiaali- ja Terveysalan (SoTe) yksiköissä sekä Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) Oulaisten kampuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat kunnan alueella opiskelevat henkilöt.

Puhelinnumerot

Terveydenhoitaja +358 444793446