Lastenneuvolapalvelut
Alle kouluikäiset lapset ovat oikeutettuja kunnan neuvolapalveluihin. Vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana neuvolakäyntejä on keskimäärin kerran kuussa, sen jälkeen vuosittain tai tarpeen mukaan. Neuvolassa seurataan lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Tarpeen vaatiessa neuvola antaa lähetteen jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Lapsen suun terveydentilaa seurataan vähintään joka toinen vuosi. Neuvola tukee kumpaakin vanhempaa kasvatustyössä ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisessa.

Neuvolassa toimii terveydenhoitajien lisäksi lääkäri, puheterapeutti ja perhetyöntekijä. Lastenneuvola toimii yhteistyössä mm. perheneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta vastaavien viranomaisten kanssa. Jos lapsi tai perhe tarvitsee erityistä tukea tai lapsen kehityksessä ilmenee tarkempien tutkimusten tarvetta, neuvola ohjaa asiassa eteenpäin.
Kenelle ja millä ehdoin

Alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.
Toimi näin
Ajanvaraukset puhelimitse puhelinaikoina.

Puhelinnumerot

Terveydenhoitaja +358 444793450

Aukioloajat:
Puhelinajat
Ma 08.00 - 08.30
Ti 08.00 - 08.30
Ke 08.00 - 08.30
To 08.00 - 08.30