Muistihoitajan vastaanottopalvelut
Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja jatkotutkimuksiin ohjaus sekä seuranta muistisairauden diagnoosin jälkeen. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi asiakkaan terveydentilaa ja hoidon onnistumista sekä tekee muistitestejä ja antaa tukea ja apua sekä yksilöllistä ohjausta myös omaisille. Muistihoitaja tukee ja ohjaa asiakasta oman terveytensä edistämisessä ja säilyttämisessä. Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos on huolissaan omasta tai läheisensä arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. On tärkeää, että kaikki muistihäiriöt tutkitaan viiveettä, silla osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja ajoissa havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa.

Yhtenä päivänä viikossa muistipoliklinikalla toimii myös geriatri.
Toimi näin
Muistihoitajalle varataan aika puhelimitse terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta.