Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset
Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle määräaikaiset terveystarkastukset alle vuoden ikäisenä lähes kuukausittain ja sen jälkeen vuosittain. Laajat terveystarkastukset ovat neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten määräaikaiset terveystarkastukset järjestetään vuosittain ja laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Terveyskeskus tarjoaa myös työttömille ja omaishoitajille terveystarkastuksia.

Puhelinnumerot

Osastonhoitaja +358 444793452

Aukioloajat: